Pódiumon

Latinovits Zoltán sokoldalúságát bizonyítja, hogy nem csupán színpadon és filmvásznon, de a pódiumon is maradandót alkotott, sőt, a természetes, álpátosznélküli versmondás atyjának tekintik sokan (mások meg éppen ellenkezőleg, olyannak, aki a verseket is eljátszotta). Versmondási stílusának elemzése nem képezi ezen aloldal tárgyát, s nem azért, mert egyik vagy másik oldal mellett elfogultak lennénk, épp ellenkezőleg, mert annyira összetett problémával állunk szemben, ami meghaladja a jelenlegi kereteket. Szigethy Gábonak minden esetre volt egy nagyon találó mondata, mely nem csak Latinovitsra, de általában a szavalás–versmondás ellenététre kiváló: „Tímár József szavalt, Latinovits Zoltán verset mondott. Tímár József tehetségesen szavalt, Latinovits Zoltán tehetségesen mondott verset. Ebben az esetben felesleges arról vitatkozni, hogy vajon a verset mondani vagy szavalni kell. Ha viszont X. Y. tehetségtelenül szaval, és Y. Z. tehetségtelenül mond verset, akkor megint csak nem érdemes arról eszmét cserélni, hogy vajon mondani vagy szavalni kell a verset.” (Előadóművészet és társadalom. In: Egy műfaj tündöklése… h. n. A Magyar Versmondók Egyesülete, [2001]).

Latinovits a versmondást is éppenúgy hivatásának tekintette, hitte, hogy a versekkel olyasmit lehet eljuttatni az emberekhez, amit máshogyan nem. És nagyon fájlalta, amikor értetlenséggel, érdektelenséggel találkozott: „Szerte e hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget: nem tudják, mit jelent »magyar«, olyan értelemben, ahogyan Ady ejtette, ahogyan Petõfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta Kodállyal, Csontváry és Egry festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babits óvta, ahogyan Móricz simogatta. Nem tudják, nem értik, és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem „modern” úgy érteni, ahogyan értenék.” (Latinovits Zoltán, 1976).

Alábbiakban, teljességre törekedve, de tudva, hogy attól még nagyon messze állunk, igyekszünk összegyűjteni előadóestjeinek és fellépéseinek, valamint hangfelvételeinek listáját. Az előadóesteknél, ahol lehetséges, olvasható a teljes műsor, a fellépéseknél csak a helyszín és időpont (egyelőre). A forrás nagyobb részben a Surányi Ibolya által összeállított Verset mondok kötet (Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, é. n.), valamint különböző hanghozdozó-kiadványok.


Előadóestek

Az izgága Jézusok
Egyetemi Színpad
(1969. március 3.)

Mezei Máriával és Cserhalmi Annával közösen tartott est, melyen Ady, József Attila és Nagy László verseket adtak elő. Bevezetőjében ez hangzott el:

„Tanulságos és fájdalmas jó estét kívánok mindenkinek, minden jóakaratú embernek, aki ma este ide eljött hozzánk. Köszönjük szívből, hálásan köszönjük a bizalmat. Ma este, 1969. március 3-én először Mezei Mária, Cserhalmi Anna és én, Latinovits Zoltán, lesre játszott, ámbár büszke három királyok, Gáspár, meg Menyhért meg Boldizsár, megpróbáljuk felidézni az izgága Jázusokat, Adyt, József Attilát, Nagy Lászlót.

Szavunk csendes, agresszív, figyelmeztető szó. És ez az este csak részben produkció, részben attrakció, nem is önálló est szaporító, csak idéző, kísértő, furcsa szó.”

Műsor

József Attila: Tél (Mezei Mária)
Ady Andre: A tűz csiholója (Latinovits Zoltán)
Bevezető (Latinovits Zoltán)
Ady Endre
Góg és Magóg fia vagyok én
Dicsőséges nagy nemzet (próza)
Margita Párisba jött (részlet)
Geográfia szerint a Szilágyságból (próza)
Az anyém és én
Krisztus-kereszt az erdőn
Nagyszerű móltó büszke fészek (próza)
Jeles diák voltam (próza)
Nagyváradon (próza)
Új vizeken járok
A vallomások (próza)
A muszáj-Herkules
A művész fajtában (próza)
A perc-emberkék után
Újságot csináltam (próza)
Bölöni György írása Lédáról (rpóza)
Add nekem a szemeidet
Léda naplójából (próza)
Pázisban járt az ősz
Ruth és Delila
Héja-násza az avaron
El kell következnie (próza)
Menekülés az Úrhoz
Katona Józsefet gyakran elképzelem (próza)
A föl-földobot kó
Tisztelt Szerkesztő elvtárs! (Levél és Ady válasza)
Kipányvázták a lelkemet
Sem utódja, sem boldog őse
Ifjú szívekben élek
Az izgága Jézusok
Mezei Mária blokkja. Vallomások a költőről, saját életéról. Elmondja a Dalok a labdatérről, Élet helyett órák, énekli a Jóság sÍrő vágya, s Őrizem a szemed c. és a KÖszönöm, köszönöm, köszönöm Ady-verset.
Kultúrmagyarság (próza)
Ézsaiás könyvének margójára (részlet)
Intés az őrzőkhöz
Csinszka levele
Ady válasza
Nézz, Drágám, kincseimre
A Tűz márciusa
Szünet
József Attila

Mezei Mária József Attila blokkja. Beszél a költőről, verseket, megzenésített verseket, leveleket, dokumentumokat mond, illetve énekel. Nem én kiáltok, Anyám, Lopók közt szegény ember (ének), Tedd a kezed, Visz a vonat (az Óda mellékdala), Megfáradt ember, Betlehemi mkirályok (ének), Isten (részlet)
Tiszta szívvel
Magyarok
Kedves Lucie! Levél Jolánhoz, Makó, 1924. jan. 29.
Szöletésnapomra
Vallomás (1929) (próza)
Szabad ötletek jegyzéke két ülésben
Pszichilógiai Közlöny. Tanulmányrészlet. 1967.
Pszichoanalitikai kezelésbe kerültem (próza)
Színházválság nincs… (próza)
Szántó Judit emlékezéseiből (Attila viccein nevettünk)
A női szív (1921)
Levél Vágó Mártának 1928. szept. 20.
Levél Vágó Mártának (részletek) 1928. okt. 10.
Annyira szerette kedvesét
Levél Vágó Mártának
Szántó Judit emlékezéseiből (Egy este Hatvanynál)
Mama
A Dunánál
A magyar proletárirodalom platformtervezet (részletek)
József Attila levele Fábry Zoltánnak (részlet)
Sándor Pál így emlékezik
Tudod, hogy nincs bocsánat
Karóval jöttél
Íme hát megleltem hazámat
Nagy László
Nagy László édesanyjának levele (részlet)
Ki viszi át a szerelmet
Nagy László bevezetője a Menyegzőhöz
Menyegző


Újvidéki előadóest (1969. március 29.)

Valószínűleg egy korábbi, hazai estnek többé kevésbé modosított változata. Az estről még néhány gondolat olvasható a Ruttkai pódiumi fellépéseinél, itt csak magát a műsorrendet közlöm. A felvétel megjelent a Hungarotonnál (közvetlen link).

Bevezető
Heltai Jenő: Ferenc József korabeli balladácska (Latinovits Z.)
Összekötőszöveg; Molnár Ferenc: Liliom (részlet)
Összekötőszöveg; József Attila: Mama (Ruttkai É.)
Vörösmarty Mihály: Petike (Ruttkai É.)
Összekötőszöveg; Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom (Ruttkai É.)
Ady Endre: Ifjú szívekben élek; Szeretném, ha szeretnének (Latinovits Z.)
Összekötőszöveg; Ady Endre: Krisztuskereszt az erdőn (Latinovits Z.)
Összekötőszöveg; József Attila: Dunánál (Latinovits Z.)
Összekötőszöveg; Ady Endre: Izgága Jézusok (Latinovits Z.)
József Attila: Betlehemi királyok (Ruttkai É.)
Petőfi Sándor: Ivás közben (Latinovits Z.)
Szünet
Karinthy Frigyes: Előszó (Latinovits Z.)
Shakespeare: 75. szonett (Ruttkai É.)
Összekötőszöveg; Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
Összekötőszöveg; József Attila: Kései sirató (Ruttkai É.)
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (Latinovits Z.)
József Attila: Óda (Latinovits Z.)
Radnóti Miklós: Bájoló (Ruttkai É.)
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? (Latinovits Z.)
Radnóti Miklós: Két karodban (Ruttkai É.)
Ady Endre: Őrizem a szemed (Latinovits Z.)
Burns, Robert: John Anderson, szívem, John (Ruttkai É.)
Összekötőszöveg; Heltai Jenő: A néma levente (részlet)
Ady Endre: A tűz márciusa


Szentesi előadóest (1972. május 4.)

Versek és részletek a Verset mondokból. Az előadott számok listája alább olvasható. Valószínű, szintén, mint az újvidéki est esetében is, hogy nem csak ez az egy alkalom volt, a Rádió viszont ezt rögzítette, s így ez maradt meg nekünk. A felvétel megjelent a Hungarotonnál.

Karinthy Frigyes: Előszó
A vers olyan emberi beszéd…
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Váci Mihály: Valami nincs sehol
A poéta-életű ember…
Petõfi Sándor: Szeptember végén
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn
„Gyermek?” – írja Ady nagyszerű Petőfi-tanulmányában…
József Attila: A Dunánál
Az energia nem vész el, csak átalakul…
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet?
Felérzi ezt a közösség is…
Ady Endre: Az izgága Jézusok
Hogyan kellene megidézni, felidézni a költőt…
Juhász Ferenc: Anyám (részlet)
Egyszer sikerült…
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz
Kassák Lajos levele Latinovits Zoltánhoz
Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek (részlet)
Ady Endre: A Tűz márciusa
Illyés Gyula: Koszorú


Önálló est a Fészek Művészklubban (1976. febr. 13.)

Ez volt utolsó önálló estje, összességében a negyedik. Közreműködött a Sebő együttes.

Műsor

Bevezető
Somlyó György: Halálhír
Somlyó György: Mese a költőről és a kritikusról
Ady Endre: Az izgága Jézusok
Ady Endre: Góg és Magóg
Karinthy Frigyes: Előszó
Ady Endre:Szeretném, ha szeretnének
Illyes Gyula: Óda a törvényhozóhoz
Sebő–Szécsi: Születésnapra
Sebő–Szécsi: Négysoros
Sebő– Weöres: Őszi éjjel
Sebő– Weöres: Csimpilimpi
Egy panaszkönyvi bejegyzés a vendéglátóipari múzeum anyagából
Karinthy Frigyes: Háth-bizony János
Petőfi Sándor: Ivás közben
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
József Attila: Íme, hát megleltem hazámat
Vörösmarty Mihály: Szózat
Ady Endre: Máriától Veronikáig
Karinthy Frigyes: Egy nőt szeretni
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani
Juhász Gyula: Anna örök
Ady Endre: Őrizem a szemed
József Attila: Óda
Sebő– József Attila: Bánat, Rejtelmek, Medvetánc, A hetedik
Weöres Sándor: A kő és az ember
Weöres Sándor: Majomország
Weöres Sándor: Kisfiúk témáira
Weöres Sándor: Téma és variáció
József Attila: Eszmélet
Ady Endre: A Tűz márciusa
Ady Endre: Menekülés az Úrhoz
József Attila: Betlehemi királyok


Egyéb fellépések

Hamarosan…